Contact 020 - 512 43 43
Search
Menu
Sluit

4 - IN - THE - LUNG - RUN

AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek werkt mee aan een Europees proefbevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Dit onderzoek heet het 4-IN-THE-LUNG-RUN onderzoek. In Nederland leidt het Erasmus Medisch Centrum (EMC) het onderzoek.

Waarom een proefbevolkingsonderzoek naar longkanker?

Longkanker is de meest voorkomende en dodelijke vorm van kanker. Ongeveer 1 op de 5 mensen met kanker overlijdt aan longkanker. In Nederland overlijden jaarlijks meer dan 10.000 mensen aan longkanker.

Een screeningonderzoek zou longkanker vaker in een vroeg stadium kunnen vinden: stadium I. In stadium I zijn er vaak meer mogelijkheden om longkanker te behandelen. Ook is de behandeling dan vaak minder ingrijpend. Zonder screening wordt longkanker meestal in een laat stadium ontdekt, zoals stadium IV. Weinig mensen kunnen dan nog goed behandeld worden.

Wanneer longkanker door screening eerder wordt ontdekt en behandeld, overlijdt een kwart minder mensen aan longkanker.

Een onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker is nieuw. We willen graag weten hoe dit het beste zou kunnen worden ingevoerd in Europa. Om dit uit te zoeken is “4-IN-THE-LUNG-RUN” gestart: een Europees onderzoek naar longkanker.

Wat is longkanker?

Bij longkanker zijn er kwaadaardige cellen in de longen die ongeremd delen. We praten dan over een kwaadaardig gezwel. Dit gezwel kan uitgroeien naar andere delen van de longen, maar ook uitzaaien naar andere delen van het lichaam.

Wat doet het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek?

Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek helpt mee aan de studie door het uitvoeren van CT-scans voor de regio Amsterdam.

Heeft u vragen?

Voor vragen en meer informatie (ook over deelname) kunt u terecht  op www.4inthelungrun.com Ook kunt u bellen met de gratis helpdesk van I&O Research (0800-0191)