Contact 020 - 512 43 43
Search
Menu
Sluit

Verwijscriteria voor huisartsen

Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek richt zich op personen met mogelijk een verhoogd risico op kanker op basis van bijvoorbeeld erfelijke en familiaire aanleg. Hierbij hoeven er geen klachten te zijn. Ook personen met klachten die mogelijk wijzen op kanker, of personen waarbij vervolgonderzoek (bijvoorbeeld uit het bevolkingsonderzoek) nodig is, kunnen bij het Centrum terecht. Een verwijzing van de huisarts (via Zorgdomein Antoni van Leeuwenhoek) is noodzakelijk.

Verwijscriteria prostaat


Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek prostaatkanker richt zich op een persoonlijke risicostratificatie voor vroegdiagnostiek en vervolgonderzoek (verminderen onnodige prostaatbiopten, diagnoses en overbehandeling). Huisartsen kunnen mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker naar ons verwijzen. De volgende richtlijnen kunnen hiervoor gehanteerd worden:

 • Asymptomatische mannen met een verhoogd serum PSA met een minimale levensverwachting van >10 jaar. Mannen met een matig verhoogd serum PSA (PSA <10ng/ml) bij voorkeur pas verwijzen indien bij twee afzonderlijke metingen met een tijdsinterval van 6 weken het PSA verhoogd is.
 • Mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker op basis van een belaste familieanamnese, Afrikaanse afkomst, BRCA1/2-mutatie
 • Symptomatische mannen (plasklachten) met een verhoogd serum PSA. Deze mannen verwijzen indien bij twee afzonderlijke metingen met een tijdsinterval van 6 weken het PSA verhoogd is.
 • In het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek prostaatkanker worden geen mannen behandeld met plasklachten op basis van benigne prostaathypertrofie.
  https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/mictieklachten-bij-mannen

Meer informatie

Verwijscriteria huid


Patiënten komen in aanmerking voor verwijzing naar het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek indien er sprake is van:

 • Voor melanoom verdachte huidafwijking
 • Meer dan 100 banale naevi
 • Tenminste 5 klinisch atypische naevi
 • Tenminste 3 melanomen in de voorgeschiedenis
 • Familie met drie verwanten met invasief melanoom waarvan twee eerstegraadsverwanten, waarbij de aangedane personen eerste- of tweedegraads verwant moeten zijn
 • Familie met twee eerstegraadsverwanten met invasief melanoom waarvan één verwante met multipele melanomen

Het kan zijn dat een patiënt niet in aanmerking komt voor huidcontroles op basis van bovengenoemde criteria, maar wel in aanmerking komt voor erfelijkheidsonderzoek. Wanneer wordt voldaan aan de volgende kenmerken wordt geadviseerd patiënt via zorgdomein te verwijzen naar de klinisch geneticus in het AVL (Polikliniek Familiaire Tumoren):

 • Persoon met een invasief melanoom en eerstegraads verwant met melanoom, waarvan ten minste één gediagnostiseerd < 50 jaar
 • Persoon met een invasief melanoom en eerstegraads verwant met melanoom en een verwant met pancreascarcinoom (aan dezelfde kant in de familie)
 • Persoon met een invasief melanoom en eerstegraads verwant met oogmelanoom, mesothelioom, niercelcarcinoom, of BAP1-geïnactiveerde melanocytaire naevi
 • Persoon met melanoom en pancreascarcinoom
 • Persoon met melanoom vastgesteld op uitzonderlijk jonge leeftijd (< 18 jaar)

NB. Indien de aangedane personen overleden zijn, komen ook hun eerstegraads verwanten in aanmerking voor verwijzing voor erfelijkheidsonderzoek (mits voldaan aan de criteria).

Meer informatie

Verwijscriteria darmkanker

Verwijscriteria voor risico gerichte screening bij colorectaal carcinoom

 

Alarmsymptomen

 • Veranderd defecatie patroon
 • Rectaal bloedverlies
 • IJzergebrek anemie
 • Gewichtsverlies
 • Een combinatie van alarmsymptomen

Familiaire aanleg

 • Individuen van 45 jaar en ouder met 1 eerstegraads familie lid met darmkanker diagnose onder de leeftijd van 50 jaar, of bij individuen 5 jaar voor de jongste diagnose bij een eerstegraads familie lid. Dus stel het jongste familielid met darmkanker is 40 jaar, dan is het advies vanaf 35 jaar te screenen in plaats van vanaf 45 jaar.
 • Individuen van 45 jaar en ouder met 2 eerstegraads familie leden (aan elkaar gerelateerd) met darmkanker diagnose tussen de 50-70 jaar.
 • Individuen van 45 jaar en ouder met 1 eerstegraads familie lid met darmkanker diagnose tussen de 50-70 jaar, en een tweedegraads familie lid (aan elkaar gerelateerd) met darmkanker onder de 70 jaar

Meer informatie